//
archives

albania

This tag is associated with 1 post

Gratë Osmane gjatë ardhjes së feminizmit Perëndimor [Albanian Translation]

Many thanks to the Shekulli Shqiptare blog for translating my article, ‘Ottoman Women During the Advent of Western Feminism’, from English into Albanian. The translation was originally posted here, on shekullishqiptare.wordpress.com. Nga Zara Huda Faris Perkthyuar nga: Shekulli Shqiptare Origjinali: https://zarafaris.com/2013/08/03/ottoman-women-during-the-advent-of-european-feminism/ Si grua, si shumë tjera, nëse jo më shumë se meshkujt, që janë parë në rrugë [në … Continue reading

Explore Posts

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.